Organizacijska struktura

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TVRTKE

Generalni direktor

Voditelj prodaje

Marketing

Domaća prodaja

Inozemna prodaja

Kvaliteta

In-house laboratorijski test

Radionički test

Proizvodnja

Formiranje

Toplinska obrada

Hladni rad

Pakiranje

Održavanje i upravljanje napajanjem

Upravljanje rezervnim dijelovima i kalupima

Zalihe sirovina i gotovih proizvoda

Voditelj nabave

Sirovina

Proizvodnja i testiranje

Financijski menadžer

Financije

Logistika

administracija

Ljudski resursi

Zapošljavanje

Osposobljavanje i strukovno obrazovanje

Kulturni

Dokumentacija